• 4. mart 2020.
  • |  Beograd

Pokrenuta društvena platforma za dijalog „Ciljevi održivog razvoja za sve“

Četvrtog marta 2020. godine, u Dorćol Platzu u Beogradu, organizovan je događaj povodom predstavljanja platforme za dijalog „Ciljevi održivog razvoja za sve“. Ovom događaju prisustvovali su mnogobrojni učesnici: predstavnici diplomatskog kora, pripradnici organizacija civilnog društva, korporativnog sektora, obrazovnog sektora, istraživači, mediji i građani.

Vlade Švajcarske Konfederacije i Savezne Republike Nemačke podržale su platformu za dijalog „Ciljevi održivog razvoja za sve“. Inicijativu realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH, kao deo projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“, u partnerstvu sa šest istaknutih organizacija civilnog društva iz Srbije. Cilj platforme je da na jednom mestu okupi sve značajne nedržavne aktere, da bi oni mogli da istaknu svoje prioritete, potrebe i interese vezane za održivost i primenu ciljeva održivog razvoja u Srbiji. Platforma treba da omogući komunikaciju i interakciju između nedržavnih aktera i donosilaca odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Organizovana je u tri stuba, sledeći logiku postojanja tri dimenzije održivog razvoja: socijalnu, ekonomsku i ekološku.

Izvršni direktor Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković, ovom prilikom istakla je sledeće:

„U nameri da nikoga ne zaboravimo, uključićemo i najranjivije građane. Ova platforma će se zasnivati na dijalogu sa svim donosiocima odluka, biznisom i civilnim društvom. Naš je zadatak da one koji su najugroženiji i usled siromaštva često nevidljivi, dovedemo u ‘prvi red’, da ih čujemo i učinimo glasnijim. Važno je da angažujemo sve resurse lokalne zajednice. Krenućemo od već pokrenutih inicijativa i projekata, i unaprediti ih. Računamo na saradnju sa Ujedinjenim nacijama, Međunarodnom organizacijom rada, Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji, Stalnom konferencijom gradova i opština…“

Nosioci platforme „Ciljevi održivog razvoja za sve“ su:

Socijalni stub: Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa Fondacijom Centar za demokratiju

Ekonomski stub: Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) u partnerstvu sa Timočkim omladinskim centrom (TYC)

Ekološki stub: Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE).

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA