• 8. mart 2020.

Srećan 8. mart, Međunarodni dan žena!

Fondacija Centar za demokratiju čestita Međunarodni dan žena svim građankama Srbije.

Na ovaj dan želimo da podsetimo da je ravnopravnost žena u svim oblastima života i rada u Srbiji i dalje cilj koji je pred nama, i da ćemo i dalje davati svoj maksimalni doprinos u težnji za ostvarivanju ovog cilja. Neophodno je da se ovi napori nastave i da budu u kontinuitetu, kako bi se težak posao na ostvarivanju ravnopravnosti žena obistinio u budućnosti.

Građankama Srbije želimo da pamte da je važnost borbe za jednakost žena u prošlosti bila duga i teška, ali da su se žene kroz istoriju istrajno zalagale za ostvarivanje prava glasa, prava na obrazovanje, prava da nasleđuju imovinu i da njome raspolažu samostalno, između ostalog. Još mnogo toga je ostalo da se uradi u izjednačavanju položaja žena danas, a prethodna borba nam je velika inspiracija.

Želimo svima da provedu lep i produktivan dan.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA