• 12. mart 2020.

Odlaganje svih događaja iz projekata Fondacije

Fondacija Centar za demokratiju obaveštava javnost da će, u skladu sa merama koje su doneli nadležni organi Republike Srbije povodom suzbijanja Korona virusa, odložiti sve grupne događaje i aktivnosti u narednom periodu.

Odlažu se aktivnosti koje su bile planirane za proleće 2020. godine, a u okviru projekata Radna prava su naša prava, Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, Politike za dobrobit svih, projekta Regional Youth Compact for Europe (Mladi Balkana za Evropu), Connecting the dots (Povezivanje tačaka), kao i debate u okviru naše platforme Dijalog u centru, a koje podrazumevaju prisustvo većeg broja ljudi. Nadamo se da ćemo uskoro moći ponovo da planiramo naše događaje i tako nastavimo sa realizacijom ovogodišnjih projekata.

Pažljivo ćemo pratiti dalje mere nadležnih organa i razvoj situacije povodom Korona virusa, i blagovremeno ćemo objaviti naše nove planove vezane za projektne i ostale aktivnosti i događaje.

Fondacija Centar za demokratiju

Za sve dodatne informacije obratite se: Aleksandri Marković Trajkovski

Telefon: 011 3627 780 ili 3627 790; e-mail: aleksandra@centaronline.org

NAJAVA DOGAĐAJA