• 29. mart 2020.

Radna prava su naša prava

Degradacija radnih i socijalnih prava, nedovoljno učešće organizacija civilnog društva u kreiranju, primeni i praćenju reformi u oblasti radnih i socijalnih prava, kao i potreba za povezivanjem i zajedničkim delovanjem sindikata i organizacija civilnog društva su izazovi koji su identifikovani za 2020. godinu, pre krize izazvane COVID-19 i uvođenja vanrednog stanja. Okolnosti su se promenile ali izazovi ostaju manje više isti. Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava i borba za odgovorne i efikasne institucije je misija Fondacije Centar za demokratiju koja se realizuje kroz projekat Radna prava su naša prava.

Analiza propisa i priprema preporuka za njihovo unapređenje, kao i analiza okruženja, ključnih pitanja, aktivnosti države, Evropske unije, biće redovne aktivnosti Fondacije Centar za demokratiju. Na podacima zasnovanim analizama, pružaćemo podršku sindikatima i organizacijama civilnog društva u unapređenju položaja građana i građanki, radnika i radnica u Srbiji. Pokrenut je i blog Fondacije Centar za demokratiju, na kome će se svakog četvrtka objavljivati priče/komentari na aktuelnu situaciju u društvu.

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 19 - socijalna politika i zapošljavanje, nastaviće sa aktivnostima i na online sastancima razmatrati uticaj epidemije na radna prava, tržište rada, ostvarivanje socijalne zaštite ugroženih grupa, a sa ciljem davanja preporuka

Projekat je podržan od strane Međunarodnog centra Olof Palme. 

NAJAVA DOGAĐAJA