• 31. juli 2020.

Aleksandra Vidanović nova saradnica u FCD timu

Radna prava i regionalne NVO za mlade biće u fokusu njenog rada

Fondacija Centar za demokratiju želi dobrodošlicu Aleksandri Vidanović, našoj novoj saradnici koja će u FCD timu biti angažovana na programu malih grantova za NVO koje se bave mladima u regionu Zapadnog Balkana, kao i projektu „Radna prava su naša prava“.

Aša Vidanović je diplomirani skandinavista, i konsultant i trener u oblasti obrazovanja za ljudska i politička prava. Radila je za Savet Evrope, Međunarodni centar Olof Palme, BCYF (Balkansku fondaciju za decu i mlade u Skoplju), PRONI institut, Ministarstvo prosvete i sporta. Bila je direktorka Dostignuća Mladih u Srbiji (2009-2012) i aktivna kao ekspertkinja u brojnim programima međunarodnih organizacija (OPC, UNICEF, OSCE, WB, EC…).

Radujemo se što će njenim angažmanom tim Fondacije Centar za demokratiju biti još snažniji u borbi za ciljeve i vrednosti koje već više od 25 godina uporno i predano zastupamo!

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA