• 30. septembar 2020.

Prezentacija studije o uticaju COVID-19 Tima UN za ljudska prava, uz podršku OHCHR, i FCD

Predstavljena studija: Uticaj epidemije COVID-19 na položaj i prava radnica i radnika u Srbiji, uz poseban osvrt na radnike i radnice na prvoj liniji i u neformalnoj ekonomiji i višestruko pogođene kategorije

Tim Ujedinjenih nacija za ljudska prava, uz podršku Kancelarije Visoke komesarke UN za ljudska prava (OHCHR), i Fondacija Centar za demokratiju (FCD) organizovali su 30. septembra 2020. godine predstavljanje studije Uticaj epidemije COVID-19 na položaj i prava radnica i radnika u Srbiji, uz poseban osvrt na radnike i radnice na prvoj liniji i u neformalnoj ekonomiji i višestruko pogođene kategorije. Prezentacija je održana u online formatu.

Govorili su: Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Milan M. Marković, šef Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Nataša Vučković, direktorka Fondacije Centar za demokratiju i autori/ka: Mario Reljanović, Ivan Sekulović, Sarita Bradaš.

Stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob istakla je da je za UN prioritet da sarađuje sa organizacijama civilnog društva kojima su u fokusu najranjivije grupe, te da je ova Studija ušla u duboku analizu koja je često nevidljiva ispod velikih brojeva, a tiče se radnika/ca najviše pogođenih krizom koja je u toku.

Milan M. Marković, šef tima UN za ljudska prava, smatra da je važno što ova Studija prati sistem ljudskih prava i stavlja radnika/cu u centar posmatranja, dok temeljno analizira svaki povučeni potez i uticaj na najranjivije među radnicima/cama. Ovakav pristup doprinosi da oni koji najviše bivaju zapostavljeni budu u fokusu oporavka od COVID-19 i daljih mera unapređivanja okvira u kojem živimo.

Nataša Vučković, izvršna direktorka FCD, zahvalila se Timu UN za ljudska prava i Kancelariji visoke komesarke za ljudska prava (OHCHR) na podršci. Za Fondaciju Centar za demokratiju je veoma važna saradnja sa agencijama UN jer su danas svi lokalni problemi i globalni, i jedini način da rešavamo probleme izazvane ugrožavanjem ljudskih prava je saradnja koju pod svojim okriljem pruža mreža UN.

O uticaju na prava radnika/ca diskutovali su i: Jovan Protić, Nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Srbiji, Aleksandra Miletić, projektna koordinatorka UN Women u Srbiji, a razgovor je moderirala Aleksandra Petrović, programska saradnica Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Studija analizira uticaj epidemije izazvane koronavirusom i uvođenja vanrednog stanja na položaj i prava radnica i radnika u Republici Srbiji, uz poseban osvrt na zaposlene na prvoj liniji i u neformalnoj ekonomiji, kao i višestruko pogođene kategorije radnika i radnica kao što su lica koja se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina, osobe sa invaliditetom, žene, mladi. Takođe, studija koristi podatke iz istraživanja Covid-19 i rad u neformalnoj ekonomiji koje je sproveo Ipsos Strategic Marketing u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Na osnovu sprovedene analize autori konstatuju rizike i opasnosti po ljudska prava vezana za rad, te predlažu urgentne, kratkoročne i srednjoročne mere koje je neophodno realizovati kako bi se otklonile nejasnoće i nepravilnosti u pravnom sistemu i obezbedili uslovi za unapređenje odgovora države na buduće rizike, unapredili bezbednost i zdravlje na radu i otklonile posledice dugotrajnog zanemarivanja prava najugroženijih kategorija radnika i radnica, u skladu sa pravom ljudskih prava.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA