• 4. novembar 2020.

FCD se pridružuje obeležavanju 70-godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima Saveta Evrope

Fondacija Centar za demokratiju se pridružuje obeležavanju 70-godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima Saveta Evrope.

Obeležavanje ovog velikog jubileja od posebnog je značaja danas za sve građane Evrope, uključujući i građane Srbije, koja je ne samo ratifikovala ovaj značajan međunarodni instrument, već je i u svoj Ustav utkala osnovne principe Konvencije. Konvencija koja je potisana na današnji dan pre 70 godina, predstavlja prvi instrument koji je predvideo obavezujuće dejstvo pravima utvrđenim u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i predstavlja zajednički mehanizam zaštite ljudskih prava u zemljama EU i članicama Saveta Evrope.

Ipak, Srbija je uz određene napretke u ovoj oblasti, još uvek daleko od obezbeđivanja zaštite ljudskih prava po svim standardima koji nas obavezuju. U oblasti slobode izražavanja, a posebno uvažavanja pluralizma mišljenja u medijima, imamo negativne trendove. Pritisci na novinare ne prestaju, nema pune primene medijskih zakona niti nezavisnosti u radu Regulatornog tela za elektronske medije. Nepristrasno finansiranje medijskih sadržaja nije zaživelo kao ni transparentnost vlasništva i oglašavanja u medijima.

Neophodne su izmene zakona o zabrani diskriminacije, koji treba da zaštiti najranjivije grupacije našeg društva diskriminisane po osnovu invaliditeta, starosti, pola i seksualne orijentacije, od kojih se mnogi suočavaju sa govorom mržnje, nasiljem ili potpunim zanemarivanjem. Daleko smo od obezbeđivanja ravnopravnosti žena i muškaraca, kako na tržištu rada, tako i u privatnom i javnom životu, i na upravljačkim funkcijama. Zbog toga smatramo da je potrebno hitno doneti novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, kao i omogućiti sve pravne mehanizme za zaštitu žena protiv nasilja u porodici.

U zemlji u kojoj se najveći broj građana suočava sa velikim socijalnim i ekonomskim problemima, teško je govoriti o ispunjenim standardima ljudskih prava. Srbija mora da prekine trend nedovoljnog poštovanja individualnih prava i sloboda, jer je to jedini dokaz našeg napretka u ozbiljno, demokratsko, razvijeno društvo. Sve drugo je demagogija. Zbog toga je koordinirana i uporna aktivnost organizacija civilnog društva danas posebno važna u odbrani tih prava. Mi, kao organizacija ostajemo privrženi principima sadržanim u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA