• 31. avgust 2021.

Nataša Vučković na konferenciji o održivom razvoju i rodnoj ravnopravnosti

„Oporavak, novi početak, prilagođavanje 2021“ - Think Tank Korčulanske škole

Izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković učestvovala je 27-29. avgusta 2021. na skupu „Oporavak, novi početak, prilagođavanje 2021“, održanom na Korčuli (Hrvatska) u okviru platforme „Think Tank Korčulanske škole“ (Transformacija politike kroz prizmu roda).

Fokus diskusija na konferenciji bio je na temama: Pravedna tranzicija; Zeleni plan i održivi razvoj; Inkluzivni i rodno osetljivi gradovi; Izrada novog plana o brizi za borbu protiv nejednakosti; Socijaldemokratska regionalna rodna platforma, i dr.

Nataša Vučković je na okruglom stolu „Zeleni plan i održivi razvoj“ u okviru teme „Novi početak: strategija za pravednu tranziciju“, poručila da je evropska integracija Zapadnog Balkana ključno pitanje i da je važno iskoristiti kapacitete za regionalnu saradnju.

U kontekstu siromaštva na Zapadnom Balkanu, postoji rizik da borba protiv klimatskih promena od strane građana bude doživljena kao elitistička. Potrebno je da pomognemo da osetljive grupe prepoznaju značaj zelene ekonomije i energetske tranzicije.

Vlade u regionu postavljaju pogrešnu dilemu - razvoj ili životna sredina. Razvoj je upravo zaštita životne sredine, novi zeleni poslovi, a tu dolazimo i do uključenosti rodne ravnopravnosti u green new deal.

Ova tranzicija mora da bude pravedna. Socijalna dimenzija evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana je marginalizovana, a onda se postavlja pitanje kako ćemo doći do pravedne tranzicije, pa i podrške za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u ovom kontekstu.

Potrebno je da investiramo ne samo u politički i socijalni dijalog, već i u intergeneracijski dijalog, kao i da više radimo sa mladima, naročito sa onim velikim delom mladih koji su van sistema obrazovanja i tržista rada.

„Think Tank Korčulanske škole“ je platforma u okviru koje žene i muškarci sa čelnih pozicija u jugoistočnoj Evropi i šire raspravljaju o političkim, privrednim, socijalnim i kulturnim aspektima rodne ravnopravnosti, kao i o ženskom političkom vođstvu u širem kontekstu socijaldemokratske i progresivne politike.

Organizator skupa je CEE Gender Network, u saradnji sa Strankom evropskih socijalista - PES/PES Women, Fondacijom za evropske progresivne studije (FEPS), mrežom SOLIDAR, Fondacijom Friedrich Ebert, Evropskim forumom za demokratiju i solidarnost, Progresivnim savezom socijalista i demokrata i Globalnim progresivnim forumom Evropskog parlamenta (S&D Group/GPF).

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA