• 18. septembar 2021.
  • |  Beograd

Sarita Bradaš (FCD): Umesto implementacije dualnog principa, fokus je na dualnom sistemu obrazovanja

Istraživačica FCD na naučno-stručnom skupu „Obrazovanje: stanje, perspektive i uloga u razvoju Srbije“

U okviru ciklusa „Strateški pravci razvoja Srbije“, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti 17. i 18. septembra 2021. održan je naučno-stručni skup „Obrazovanje: stanje, perspektive i uloga u razvoju Srbije“.

Osnovni ciljevi skupa su bili: predstavljanje i analiza ključnih podataka o stanju u obrazovanju u Srbiji; kritička analiza trendova u razvoju obrazovanja od 2012. godine kada je doneta Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine; razmatranje ovih nalaza u svetlu mogućnosti da obrazovanje bude razvojni resurs Srbije; formulisanje preporuke za obrazovnu politiku i dalji razvoj obrazovanja u zemlji.

Jedna od tema u obrazovnoj politici o kojoj je vođena diskusija drugog dana skupa bila je „Mesto dualnog obrazovanja u obrazovnom sistemu“. Istraživačica Fondacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš je u uvodnom izlaganju ukazala na niz manjkavosti koje su pratile donošenje Zakona o dualnom obrazovanju.

Umesto implementacije dualnog principa (kombinacija teorije i prakse), fokus je na dualnom sistemu (mestu učenja) uz potpuno zanemarivanje socijalnog i ekonomskog konteksta. Donošenje Zakona o dualnom obrazovanju nije argumentovano ni jednom relevantnom analizom – nije urađena analiza utemeljenosti dualnog principa u postojećim programima srednjeg stručnog obrazovanja niti analiza kvaliteta praktične nastave i profesionalne prakse.

Iako se kao glavni razlog za donošenje zakona navodi potreba da se srednje stručno obrazovanje prilagodi potrebama tržišta rada, nije sprovedeno ni jedno relevantno istraživanje potražnje za budućim kvalifikacijama i kompetencijama niti je istražena zainteresovanost poslodavaca za uključivanje u sistem obrazovanja, nije izvršena analiza finansijske održivosti niti zainteresovanosti učenika za uključivanje u dualni sistem.

Iako su angažovani ogromni resursi za uvođenje dualnog sistema, prema medijskim napisima dualno obrazovanje u 2020/2021. školskoj godini pohađalo je oko 6.900 učenika što je svega 2,8% ukupnog broja srednjoškolaca, odnosno 3,9% učenika koji su upisani u srednje stručne škole.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA