• 30. septembar 2021.

Reforme za dobrobit svih: Debata „Omladinska politika u Požegi“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 30. septembra 2021. godine debatu na temu „Omladinska politika u Požegi“.

U diskusiji su učestvovali predstavnici lokalne samouprave, aktivisti, lokalne OCD, mediji, predstavnici FCD, a udruženje FORCA Požega predstavilo je izrađenu Analizu lokalne omladinske politike u opštini Požega.

Debata je održana u okviru projekta „Reforme za dobrobit svih: Učešćem građana ka boljim javnim politikama i održivom socio-ekonomskom razvoju“, koji Fondacija Centar za demokratiju sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Jedan od ciljeva projekta je unapređenje kapaciteta udruženja građana u lokalnim zajednicama za sprovođenje i praćenje efekata javnih politika, važnih za lokalnu sredinu.

U okviru ovog projekta, Fondacija Centar za demokratiju je pripremila „Vodič za analizu efekata javnih politika na društvo“ koji možete preuzeti u PDF formatu.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA