• 24. januar 2022.

Saopštenje FCD povodom Međunarodnog dana obrazovanja

Obezbediti podršku pripadnicima/ama ranjivih grupa kako bi imali pristup kvalitetnom obrazovanju na svim nivoima

Povodom Međunarodnog dana obrazovanja, Fondacija Centar za demokratiju ukazuje na značaj obezbeđivanja inkluzivnog i pravičnog kvalitetnog obrazovanja za sve, kao važnog preduslova za ostvarenje održivog razvoja, rodne ravnopravnosti i iskorenjivanja siromaštva, u skladu sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija i Agendom 2030.

Posebno je važno obezbediti podršku pripadnicima/ama ranjivih grupa kako bi imali pristup kvalitetnom obrazovanju na svim nivoima. Predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem najmanje su obuhvaćena deca iz porodica sa nižim socio-ekonomskim statusom: siromašne, sa nižim obrazovnim statusom, iz seoskih sredina i romske nacionalne manjine. Upravo njima je najviše potrebno podsticanje ranog razvoja.

Zabrinjavajući su podaci UNICEF-ovog Istraživanja o višestrukim pokazateljima koji pokazuju, između ostalog, da je u Srbiji obuhvat dece uzrasta od tri do pet godina predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem – za decu iz najsiromašnijih sredina 10,5%, a za decu iz romskih naselja tek 5%.

Procenat upisa u osnovnu školu za decu iz romskih naselja bio je 69,1% (opšta populacija 97%); neto stopa pohađanja osnovne škole za romsku decu je 84,9% (opšta populacija 98,5%); a stopa završavanja osnovne škole za romsku decu je 64% (opšta populacija 97,1%). Takođe, u seoskim sredinama značajno je osipanje pri prelasku u peti razred OŠ, najčešće zbog udaljenosti škole i nedostupnog javnog prevoza do škole.

Deca iz socio-ekonomski ugroženih kategorija u mnogo manjem procentu pohađaju srednju školu u odnosu na vršnjake iz porodica sa boljim socio-ekonomskim statusom: 79% dece čije majke nemaju osnovno obrazovanje ili imaju samo osnovnu školu (u odnosu na 97% dece čije majke imaju visoko obrazovanje); 79% učenika iz najsiromašnijih domaćinstava (u odnosu na 98% dece iz najbogatijih); 22% dece iz romskih naselja.

Fondacija Centar za demokratiju poziva na dodatne napore svih relevantnih aktera u društvu kako bi se obezbedilo inkluzivno, pravično i kvalitetno obrazovanje za sve i izgradili održiva budućnost i razvoj. Agenda 2030 UN proklamuje besplatno predškolsko, osnovno i srednje, i pristupačnije univerzitetsko obrazovanje, podizanje nivoa uključenosti, posebno najosetljivijih grupa, u obrazovni sistem i dostupnost celoživotnog učenja.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA