• 15. juli 2022.

Važno je da se prepozna i podrži potreba za unapređenjem regionalne saradnje

Nataša Vučković na Novosadskom plenumu „Quo Vadis Balkan?“

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju i koordinatorka Međusektorske radne grupe za regionalnu saradnju Nacionalnog konventa o EU Nataša Vučković poručila je na Novosadskom plenumu „Quo Vadis Balkan?“ da je važno da se prepozna i podrži potreba za unapređenjem regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.

Neophodno je raditi na integrisanju svih inicijativa za regionalnu saradnju, njihovih dobrih strana i rezultata, i da se objedine njihovi kapaciteti, istakla je Vučković tokom debate pod nazivom „Open Balkan“.

Postoji više procesa, Berlinski proces, Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi, Otvoreni Balkan, bilo bi pogrešno razvijati bilo kakav vid konkurencije između postojećih modela, svaki ima svoje i prednosti i mane, svaki je došao do nekih rezultata i nekih prepreka.

Najveća manjkavost procesa Otvoreni Balkan je u tome što u njemu formalno učestvuju samo tri zemlje, njegova najveća prednost je upravo to što se radi o autentičnoj inicijativi nastaloj u regionu i što je veliki politički kredibilitet investiran u njega. Mana ovih procesa je u tome što njihov sadržaj i njihove aktivnosti proističu iz onoga što osmišljava Regionalni savet za saradnju. U narednom periodu bi trebalo ići ka integrisanom pristupu kod ovih regionalnih inicijativa, njihovih dobrih strana i rezultata, i objedinjavanju njihovih infrastrukturnih kapaciteta, kako bi duh regionalne saradnje mogao da bude na najbolji način promovisan. 

U aktuelnom trenutku ogromnog usporavanja procesa evropskih integracija zemalja regiona postoje kalkulacije da se Otvoreni Balkan postavlja kao zamena za evropske integracije, ali to ne može biti slučaj, proces evropskih integracija nema alternativu. Sve regionalne inicijative su, pored ekonomskog aspekta, u osnovi političke, izgradnja solidarnosti i poverenja u regionu jeste pozitivan pomak. I Berlinski proces, koji je inicijalno nastao kao ekonomska inicijativa, postepeno je pod uticajem civilnog društva uključio i elemente demokratije, vladavine prava i antikorupcijske politike. Netransparentnost je jedna od osnovnih manjkavosti Otvorenog Balkana, ona proističe iz nedovoljno demokratskih tendencija i procedura kod samih inicijatora tog procesa. Pored ekonomske saradnje, neophodno je uvrstiti vrednosni aspekt - mi smo na evropskom putu i želimo da Zapadni Balkan bude prostor demokratije, vladavine prava, nediskriminacije, u kome nema korupcije, itd. Ekonomska saradnja treba to da potpomogne i da doprinese da građani žive bolje. 

Nataša Vučković je upozorila na veliku frustraciju koja postoji u zemljama Zapadnog Balkana zbog usporavanja procesa evropskih integracija, koje je rezultat i neispunjavanja obaveza koje zemlje kandidati imaju, ali i situacije u Evropskoj uniji koja deluje da nema odgovor na pitanje šta dalje sa Zapadnim Balkanom. 

Novosadski plenum „Quo Vadis Balkan?“ održan je 14. i 15. jula 2022. godine u Novom Sadu, u organizaciji Regionalne akademije za razvoj demokratije (ADD), Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Evropskog fonda za Balkan (EFB).

FCD/ADD

Video

Novosadski plenum Quo Vadis Balkan? Debata: Open Balkan

NAJAVA DOGAĐAJA