• 31. mart 2023.

Debata „Šta donosi novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu?“ (FOTO, VIDEO)

DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 31. marta 2023. godine, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, debatu na temu „Šta donosi novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu?“

U diskusiji su učestvovali/e: Pavle Grbović, Poslanička grupa Ujedinjeni - SSP, PSG, Preokret, Sloga; Sanda Rašković Ivić, Poslanička grupa Narodna stranka; Biljana Đorđević, Poslanička grupa Zeleno-levi klub, Ne davimo Beograd, Moramo; Saša Dimitrijević, UGS Nezavisnost; Nebojša Miletić, Unija poslodavaca Srbije; Kirsten Schönefeld, Fondacija Friedrich Ebert; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju. Razgovor je moderirala Petrica Đaković, novinarka.

Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ušao je u skupštinsku proceduru. Njegovo usvajanje bila je i jedna od preporuka Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije. Nacrt zakona dobio je podršku Socijalno-ekonomskog saveta, ali socijalni partneri imaju različito viđenje pojedinih rešenja.  

Šta o zakonskom predlogu misle narodni poslanici koji će se o njemu izjašnjavati? Koje su najvažnije novine u odnosu na stari zakon? Da li je postignut napredak u dijalogu socijalnih partnera? Na kojim će dodatnim predlozima insistirati sindikati? Koliko će poslodavcima biti teško da ispune sve zahteve iz zakona? Šta se može očekivati od podzakonskih akata? Da li je potrebno osnažiti kapacitete inspekcije rada? Kako osigurati efikasnu i doslednu primenu novog zakona? 

Na ova i druga otvorena pitanja koja su potekla od samih učesnika/ca i predstavnika/ca medija, želeli smo da potražimo moguće odgovore kroz konstruktivnu diskusiju na debati „Šta donosi novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu?“. 

U diskusiji se razgovaralo o tome kako su zaposleni zaštićeni na radu, da li poslodavci primenjuju sve zakonske obaveze, kakav je nadzor od strane nadležnih? Donošenje Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je veoma važno u procesu evropskih integracija. U toj oblasti na nivou EU postoji veliki broj regulativa koje treba da prenesemo u naš pravni sistem i da ih primenjujemo. U Srbiji je veliki broj povreda na radu sa tragičnim ishodima. Zadatak Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je da unese novu evropsku regulativu u naš pravni sistem u ovoj oblasti i da doprinese boljoj zaštiti. 

Inspekcija rada nema samo kaznenu, već i edukativnu funkciju, ali da bi to mogla da radi, potrebno je ojačati njene kapacitete. Takođe, neophodno je ponavljati protivljenje fragmentaciji radnog zakonodavstva i zalaganje za donošenje novog Zakona o radu što pre. Smanjena radno-pravna zaštita znači i smanjenu zaštitu u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Zaključeno je da je ova tema od značaja za veliki broj građana i građanki Srbije. Naš je zadatak da se založimo da zaštita na radu bude mnogo bolja i efikasnija i da nadzor bude mnogo delotvorniji. 

Debata je organizovana u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert u okviru projekta DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM. 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata „Šta donosi novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu?“

NAJAVA DOGAĐAJA