• 6. juli 2023.
  • |  Niš

POLITEIA Regionalna škola za participaciju mladih 2023

Regionalni dijalog mladih za Evropu

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana organizuje od 6. do 12. jula 2023.  „POLITEIA Regionalnu školu za participaciju mladih“. Svečano otvaranje POLITEIA škole održano je 6. jula 2023. godine u Nišu.

Na otvaranju POLITEIA škole govorili su: Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije, Vlada Republike Srbije; Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji; Ognjen Marković, menadžer projekta, Vijeće za regionalnu saradnju, Sarajevo; Đorđo Cvijović, Lokalna kancelarija Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) u Srbiji; Nataša Vučković, generalna sekretarka, Fondacija Centar za demokratiju, Srbija; Antonela Valmorbida, generalna sekretarka, Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA). 

Polaznici/e „POLITEIA Regionalne škole za participaciju mladih“ 2023. su studenti, aktivisti i mladi stručnjaci iz Albanije, Severne Makedonije, Kosova*, BiH, Crne Gore i Srbije. Ključne teme o kojima će se razgovarati: Evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana, omladinske politike i programi, saradnja i umrežavanje mladih u regionu, borba protiv govora mržnje u javnoj sferi...

Politeia je škola sa dugom tradicijom (od 1997) i zahvaljujući odličnim predavačima, interaktivnom načinu rada i kvalitetnom izboru učesnika, prepoznata je kao jedan od vodećih neformalnih programa edukacije za mlade u našem regionu

POLITEIA školu organizujemo u okviru projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu (Regional Youth Dialogue for Europe) koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije

Fondacija Centar za demokratiju

Video

POLITEIA Regionalna škola za participaciju mladih 2023 - Otvaranje

NAJAVA DOGAĐAJA