• 8. septembar 2023.

Radna prava su deo korpusa ljudskih prava i moraju se jednako štititi

O radnim pravima i dostojanstvenom radu, ljudskim pravima, održivom razvoju…

Fondacija Centar za demokratiju se kontinuirano bavi zaštitom i promocijom radnih prava, u kontekstu poštovanja međunarodnih standarda, insistirajući na tome da su prava vezana za rad sastavni deo korpusa ljudskih prava i da se na jednak način moraju štititi - izjavila je generalna sekretarka FCD Nataša Vučković na panel diskusiji „Doprinos OCD i sindikata pravima radnika u lancima snabdevanja“.

Zaštita radnih prava je važna i u kontekstu pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom i potrebom da uskladimo zakonodavstvo i institucionalnu praksu sa standardima koji postoje u EU.

Ekonomski rast mora da nosi sa sobom i dostojanstven rad, te dve stvari su povezane i na jednak način im se mora davati značaj i moraju se poštovati.

Kada govorimo o razvojnim programima za Srbiju, za naš region i naravno globalno, važno je istaći i značaj drugih ciljeva održivog razvoja koji se odnose na dobro upravljanje i razvoj institucija koje odgovaraju potrebama građana, inkluzivnost, dostupnost zdravstvene zaštite, pravo na vodu, zaštita životne sredine u raznim segmentima…

Panel diskusija održana je 8. septembra 2023. godine u okviru skupa „Efektivni žalbeni mehanizmi - Osnaživanje glasa radnika u Srbiji“ u organizaciji GIZ - Nemačke saradnje u Srbiji i Inicijative za globalnu solidarnost (Initiative for Global Solidarity).

U razgovoru su učestvovali: Dragan Todorović (Savez samostalnih sindikata Srbije), Bojana Tamindžija (Centar za politike emancipacije), Danilo Ćurčić (A11 Inicijativa za ekonomska i socijalna prava), Miloš Miljković (UGS Nezavisnost).

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA