• 4. mart 2024.
  • |  Brisel

Vučković u Briselu: Značajna uloga civilnog društva u procesu evrointegracija

„Nedelja civilnog društva“ (EESC Civil Society Week 2024)

Potpredsednica ALDA (The European Association for Local Democracy) i generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković učestvovala je na „Nedelji civilnog društva“ (EESC Civil Society Week 2024) u Briselu.

O ulozi civilnog društva u zemljama kandidatima za članstvo u EU i mogućnostima za unapređenje saradnje sa OCD iz Evropske unije, Vučković je govorila na panel sesiji „Civilno društvo za demokratiju u zemljama kandidatima“.

„Civilno društvo podseća političare da proces evropske integracije nema za cilj samo ekonomski napredak, što danas mnogi ističu kao najvažniji razlog, već da je to transformacioni proces koji treba da nam obezbedi demokratiju, odgovorne i transparentne institucije, ljudska prava, slobodne medije, i posebno vladavinu prava“. 

Vučković je istakla značaj inicijative Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC), koja će omogućiti predstavnicima civilnog društva da budu prve osobe iz zemalja kandidata koje će učestvovati u radu neke evropske institucije pre njihovog pristupanja. 

„Nedelja civilnog društva“ održana je od 4. do 7. marta 2024. godine u Briselu, u organizaciji Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (The European Economic and Social Committee - EESC).

Fondacija Centar za demokratiju 

​Photo credit: EESC; ALDA

NAJAVA DOGAĐAJA