• 8. juli 2014.

Nova debata: "Civilno društvo u odbrani demokratskih vrednosti"

Centar za demokratiju i Fridrih Ebert Fondacija u okviru projekta Demokratski politički forum organizuju debatu na temu "Civilno društvo u odbrani demokratskih vrednosti"...

Centar za demokratiju i Fridrih Ebert Fondacija u okviru projekta Demokratski politički forum organizuju debatu na temu "Civilno društvo u odbrani demokratskih vrednosti".

Pojedinac, država i društvo trajni su akteri istorije naše civilizacije, koji se međusobno sukobljavaju i dopunjavaju. Od snage društva da obuzda samovolju države zavise slobode i prava pojedinaca. 

Od uvođenja višepartizma i započinjanja demokratizacije društva u Srbiji civilno društvo je svoj razvoj započelo u najvećoj meri kao alternativni kanal života autoritarnom režimu. Dalji razvoj demokratije u Srbiji neizostavno podrazumeva učešće civilnog društva i njegov doprinos u političkom procesu koji se svakodnevno odvija. Bez jasne participacije civilnog društva razmena argumenata i konstruktivna debata, koji su osnov svakog demokratskog procesa, izostaće i ostaviće nepopravljivu štetu za društvo u celini. 

Organizacijom ove debate želimo da otvorimo pitanje nivoa participacije civilnog društva u demokratskim procesima u Srbiji danas, kao i da razmotrimo na koji način angažovanje građana, akademske zajednice, medija i nevladinih organizacija može pomoći razvoju demokratije. 

 

NAJAVA DOGAĐAJA