• 27. juni 2014.
  • |  Beograd

Neophodna javna rasprava o Zakonu o radu

Radna grupa 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji: Veoma nepoželjno da donošenje jednog sistemskog zakona, kakav je Zakon o radu, prođe bez javne rasprave.

Nataša Nikolić, pravnica Fondacije Centar za demokratiju, dala je izjavu za "Novosti dana" na Radio Beogradu 1 povodom saopštenja medijima o zaključcima sa inicijalnog sastanka Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU). 

Akcenat je stavljen na nezadovoljstvo povodom najavljene procedure donošenja Zakona o radu (ZOR), koje je izrazila većina članova Radne grupe NKEU. Istaknuto je da je veoma nepoželjno da donošenje jednog sistemskog zakona, kakav je Zakon o radu, prođe bez javne rasprave. To vraća korak u nazad uspostavljenu proceduru donošenja zakona na demokratski način, za koju su se svi godinama zalagali. Naravno da tripartitni dijalog ne sme biti preskočen, ali bi javna rasprava omogućila da se čuje i mišljenje eksperata iz oblasti radnog prava, kao i mišljenje nevladinih organizacija koje su u direktnom kontaktu sa građanima, kao krajnjim korisnicima jednog zakona kakav je ZOR. 

Takođe, postoji problem i zbog toga što se razlikuju engleska i srpska verzija Zakona o radu dostupne na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, tako da iako bismo želeli da pohvalimo ili kritikujemo rešenja predviđena u nacrtu Zakona, to ne možemo da učinimo jer ne znamo koja će od njih ući u skupštinsku proceduru.

NAJAVA DOGAĐAJA