Bilten

Zaštita podataka o ličnosti

Fondacija Centar za demokratiju redovno objavljuje bilten putem kojeg sa svojim saradnicima i prijateljima deli aktuelne informacije i vesti o svom radu i aktivnostima.

Prijavljivanje na mailing listu za bilten FCD je besplatno i tom prilikom je potrebno da nam prosledite svoju e-mail adresu. Vaši podaci o ličnosti (u ovom slučaju e-mail adresa) se čuvaju, obrađuju i koriste isključivo u svrhu pripreme i slanja biltena Fondacije.

Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja newslettera/biltena je Vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Svoju saglasnost za prijem biltena možete da opozovete u svakom trenutku putem opcije koja se nalazi na kraju svakog biltena ili dopisom na e-mail info@centaronline.org, nakon čega će Vaša e-mail adresa biti izbrisana sa mailing liste biltena FCD.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA