Demokratska stranka i evropska socijaldemokratija (2006)

U saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, organizovali smo poseban seminar za funkcionere Demokratske stranke – savezne i republičke poslanike, gradonačelnike, predsednike i funkcionere opštinskih i gradskih odbora i aktivne članove stranke. Seminar je organizovan sa ciljem da se polaznici upoznaju sa osnovnim programskim i vrednosnim polazištima najvećih evropskih političkih stranaka, kao i sa tekovinama moderne evropske socijaldemokratije. 

NAJAVA DOGAĐAJA