Put ka demokratiji kroz delotvorne praktične politike (2006)

Program obuke za praktičnu politiku namenjen je funkcionerima političkih stranaka, predstavnicima nevladinih organizacija, stručnjacima iz raznih naučno-istraživačkih institucija i drugim zainteresovanim akterima koji mogu ili žele da utiču na kreiranje i sprovođenje praktičnih politika u raznim oblastima. 

Projekat smo realizovali u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom, kroz tri sesije: 

  • Trening za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku; 
  • Analiza iskustva praktičnih politika u Srbiji; 
  • Praktičan rad. 

Program je pohađalo 30 učesnika iz različitih političkih stranaka, organizacija i institucija: Ministarsta trgovine, turizma i usluga, Privredne komore Beograda, Asocijacije nezavisnih sindikata, centara za socijalni rad, opštinskih veća, Demokratske stranke, Lige vojvođanskih Mađara i dr. 

Projekat je pomogla Ambasada SAD u Beogradu/Democracy Commission Small Grants

NAJAVA DOGAĐAJA