Holcim i FCD (2007-2008)

Kompanija Holcim Srbija, vodeći proizvođač cementa sa sedištem u Popovcu, je 2007. angažovala Centar za demokratiju da organizuje dvodnevni seminar za predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva i opštine, kao i privrednike. Teme seminara su bile strateško planiranje i upravljanje projektnim ciklusom. 

Ovaj seminar predstavlja samo deo aktivnosti koje potvrđuju opredeljenje Holcim Srbija da unapredi lokalnu zajednicu, za šta je 2007. dobio i VIRTUS nagradu za korporativnu filantropiju, koju dodeljuje Balkanski fond za lokalne inicijative. 

Centar za demokratiju i Holcim nastavili su saradnju i u 2008. godini kroz dalju podršku akterima u lokalnoj zajednici na teritoriji opštine Paraćin. Saradnja sa Holcim Srbija je nastavljena kroz aktivnosti evaluacije i monitoringa 16 projekata koji su dobili podršku od ove kompanije putem konkursa koji je objavljen u junu 2008. 

NAJAVA DOGAĐAJA