Diplomatija i parlament (2008)

U decembru 2008. godine organizovali smo trodnevni seminar za narodne poslanike koji je bio posvećen parlamentarnoj diplomatskoj praksi. Na seminaru su učestvovali narodni poslanici koji se bave spoljno-političkim temama, bilo kao članovi Odbora za inostrane poslove, Odbora za evropske integradije ili stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u parlamentarnim skupštinama međunarodnih organizacija. 

NAJAVA DOGAĐAJA