Svi imamo pravo na bezbedno radno mesto (2010)

U cilju pružanja podrške ostvarenju Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period 2009-2012. i unapređenja bezbednosti i zdravlja zaposlenih, Centar je tokom 2010. godine realizovao projekat "Svi imamo pravo na bezbedno radno mesto". 

Postavljeni ciljevi: 

  • Utvrđivanje obima sprovođenja zakonske obaveze o donošenju Akta o proceni rizika na radnom mestu kroz istraživanje 100 kompanija i malih i srednjih preduzeća u 6 regiona širom Srbije. 
  • Brže donošenje Zakona o osiguranju od povreda na radu i profesionalnih bolesti radi naknade štete, kojim bi se uvela obaveza poslodavca da osigura svoje zaposlene od povreda na radu i profesionalnih bolesti kroz osnivanje posebnog fonda. 
  • Podsticaj većeg angažmana sindikata (na nacionalnom, lokalnom i na nivou pojedinačnih firmi) u vršenju pritiska na poslodavce da ubrzaju donošenje i prate primenu Akta o proceni rizika. 

Najvažniji rezultati:

  • Sprovedeno istraživanje u 100 kompanija širom Srbije o problemima u donošenju i primeni Akta o proceni rizika, a u saradnji sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu. 
  • Objavljeni rezultati istraživanja, predstavljeni narodnim poslanicima i drugim donosiocima odluka. 
  • Organizovana 4 okrugla stola u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu na kojima su predstavljeni rezultati istraživanja uz raspravu o neophodnosti brzog donošenja Zakona o osiguranju od povreda na radu. 
  • Objavljena je serija autorskih tekstova eksperata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u dnevnim listovima u cilju upoznavanja i animiranja stručne i šire javnosti o ovoj temi. 
  • Obeležena je "Evropska nedelja bezbednosti na radu" deljenjem propagandnog materijala građanima Beograda. 

Svi imamo pravo na bezbedno radno mesto (2010)Svi imamo pravo na bezbedno radno mesto (2010)

NAJAVA DOGAĐAJA