"Odlučujemo zajedno" (2012)

Nastavljajući višegodišnju tradiciju rada Fondacije u lokalnim zajednicama, "Odlučujemo zajedno" je projekat koji je Fondacija Centar za demokratiju sprovodila tokom 2012. godine uz podršku Olof Palme Internacional Centra...

Nastavljajući višegodišnju tradiciju rada Fondacije u lokalnim zajednicama, "Odlučujemo zajedno" je projekat koji je Fondacija Centar za demokratiju sprovodila tokom 2012. godine uz podršku Olof Palme Internacional Centra

Projekat je uključio sve lokalne samouprave sa teritorije Mačvanskog i Kolubarskog okruga, a sprovođen je u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, iskusnim predavačima profesorima Univerziteta u Beogradu i drugim istaknutim aktivistima. 

Edukacija i osposobljavanje predstavnika opštinskih uprava i odbornika skupština opština, kao i drugih ključnih aktera ovih lokalnih zajednica, za bolje razumevanje i implementaciju vrednosti i standarda EU u cilju kvalitetnijeg pristupanja Srbije u procesu pridruživanja EU bio je cilj projekta. Uključivanje građana u procese kreiranja lokalnih politika i osposobljavanje lokalnih aktera za kvalitetnije apliciranje programima pretpristupnih fondova EU koji su dostupni Srbiji takođe su bili ciljevi postavljeni ovim projektom. 

Ove ciljeve dostigli smo organizovanjem edukativnih trening-radionica koje su okupile sve značajne aktere pomenutih lokalnih zajednica. Tokom ovih trening-radionica učesnici su sarađivali sa stručnim trenerima, zaposlenim u Kancelariji za evropske integracije. Učesnici su izradili predloge projekata tokom obuke koji su se odnosili na probleme lokalne zajednice iz koje su došli, a kojima su mogli da apliciraju za sredstva iz pretpristupnih fondova. Lokalni mediji konstantno su izveštavali o toku implementacije projekta, a na završnoj konferenciji javnost je upoznata sa izrađenim predlozima projekata. 

Fondacija Centar za demokratiju je u 2013. godini sprovodila projekat "U susret pregovorima o članstvu u EU – uloga lokalne zajednice" koji je proistekao kao nastavak ovog projekta. 

Tokom ranijih godina ovakve projekte realizovali smo u Zlatiborskom, Rasinskom, Niškom, Pirotskom i Pomoravskom okrugu.

Fondacija Centar za demokratiju Olof Palme International Center


 

 

Izlaganje Anđelke Mihajlov (Ambasadori životne sredine) na trening-radionici
Izlaganje Anđelke Mihajlov (Ambasadori životne sredine) na trening-radionici 

Trening-radionica, razvijanje predloga projekta za apliciranje EU fondovima
Trening-radionica, razvijanje predloga projekta za apliciranje EU fondovima 

Trening-radionica, razvijanje predloga projekta za apliciranje EU fondovima
Trening-radionica, razvijanje predloga projekta za apliciranje EU fondovima 

Trening-radionica, razvijanje predloga projekta za apliciranje EU fondovima
Trening-radionica, razvijanje predloga projekta za apliciranje EU fondovima

Trening-radionica, razvijanje predloga projekta za apliciranje EU fondovima
Trening-radionica, razvijanje predloga projekta za apliciranje EU fondovima 

NAJAVA DOGAĐAJA