20 godina Centra za demokratiju – Za demokratsko i solidarno društvo

Publikacija povodom obeležavanja 20 godina Fondacije Centar za demokratiju

Obeležavanje dvadeset godina rada jedne nevladine organizacije u Srbiji je dobra prilika za slavlje, posebno ako se ima u vidu da u istoriji našeg društva nije veliki broj građanskih udruženja i fondacija uspeo da opstane u tako dugom periodu. Ujedno, to je i prilika da se podsetimo kako smo počeli i šta smo sve naučili na razvojnom putu naše Fondacije...

NAJAVA DOGAĐAJA