• autor/i: Milena Vujović, Miloš Savić, Ksenija Petovar

Efikasnija uloga inspekcija rada u suzbijanju rada na crno

Publikacija "Efikasnija uloga inspekcija rada u suzbijanju rada na crno" nastala je u okviru istoimenog projekta podržanog od strane Solidar Suisse – Kancelarije u Srbiji.

U publikaciji su predstavljeni rezultati ankete o stavovima inspektora rada, informacije Inspektorata za rad o aktivnostima na suzbijanju neprijavljenog rada, vidljivost efekata rada inspekcija rada u medijima i u javnosti, i predlog praktične politike za unapređenje efikasnosti ove institucije u suzbijanju rada na crno.

NAJAVA DOGAĐAJA