Pomoć i podrška osobama koje izlaze iz zatvora

Put ka humanijem i pravednijem društvu – Pomoć i podrška osobama koje izlaze iz zatvora

Ova publikacija je namenjena svim ženama koje napuštaju Kazneno-popravni zavod u Požarevcu i ima za cilj da im da osnovne informacije koje im mogu biti od koristi u njihovim naporima da izgrade svoj život na slobodi po isteku izdržavanja kazne zatvora i na taj način doprinese njihovoj boljoj integraciji u zajednicu.

NAJAVA DOGAĐAJA