• autor/i: Miloš Savić, Ksenija Petovar, Milena Vujović, Nataša Nikolić

Publikacija Informacioni sistem za potrebe Inspektorata za rad

Smanjenje rada na crno kroz uspostavljanje Informacionog sistema za potrebe Inspektorata za rad

Publikacija Informacioni sistem za potrebe Inspektorata za rad nastala je u okviru projekta "Smanjenje rada na crno kroz umrežavanje institucija i transparentniji rad inspekcije rada", koji je deo trogodišnjih aktivnosti usmerenih ka suzbijanju neformalne zaposlenosti i sive ekonomije podržanih od strane Solidar Suisse – Kancelarije u Srbiji u okviru programa Dostojanstven rad. 

 

NAJAVA DOGAĐAJA