• autor/i: Bojana Ružić

Analiza zaključaka godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u EU za 2015. – poglavlja 2 i 19

Prema zaključcima godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u EU za 2015. godinu, a u vezi sa poglavljima 2 – Sloboda kretanja radnika, i 19 – Zapošljavanje i socijalna politika, postignut je neznatan napredak. Fondacija Centar za demokratiju (FCD) i članovi Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (RG) učestvovali su, na poziv Delegacije Evropske unije u Srbiji, u aprilu ove godine u konsultacijama Delegacije sa civilnim društvom u procesu pripreme za pisanje Izveštaja o napretku za 2015. godinu. Po objavi Izveštaja, 11. novembra održana je sednica RG, a zaključci sednice i dodatni komentari koje su članice poslale u pisanoj formi uključeni su u ovu analizu.

NAJAVA DOGAĐAJA