DPF: Šta su doneli izbori? (Bilten br. 5)

Demokratski politički forum – debata "Šta su doneli izbori?", održana 26. aprila 2016. godine u Beogradu

Debata "Šta su doneli izbori?", koju su organizovale Fondacija Centar za demokratiju i Fridrih Ebert Fondacija 26. aprila u beogradskom Press centru, dva dana nakon vanrednih parlamentarnih i redovnih pokrajinskih i lokalnih izbora, okupila je prestavnike političkih stranaka, nevladinog sektora, naučne radnike i analitičare, kako bi zajedničkim naporima došli do odgovora na pitanje iz naziva debate. Raspravu su pokrenuli dugogodišnji borci za demokratiju, pravnu državu i ljudska prava u Srbiji, predsednik UO Fondacije Centar za demokratiju Dragoljub Mićunović i sociološkinja Vesna Pešić. (...) 

NAJAVA DOGAĐAJA