DPF: Ima li podele vlasti u Srbiji? (Bilten br. 6)

Demokratski politički forum – debata "Ima li podele vlasti u Srbiji?", održana 27. maja 2016. godine u Beogradu

Organizovanjem debate "Ima li podele vlasti u Srbiji?", Fondacija Centar za demokratiju i Fridrih Ebert Fondacija, želele su da skrenu pažnju javnosti na uvek aktuelno pitanje, koje predstavlja polaznu osnovu svakog demokratski ustrojenog društva. Da uzmu učešća, pozvani su predstavnici svih grana vlasti, nezavisnih institucija, političkih stranaka, nevladinih organizacija i nezavisni eksperti. Uvodnu reč dali su profesori Univerziteta u Beogradu, predsednik UO Fondacije Centar za demokratiju, prof. dr Dragoljub Mićunović i bivši dekan Fakulteta političkih nauka, prof. dr Vukašin Pavlović. (...) 

NAJAVA DOGAĐAJA