DPF: Može li Srbija bez nauke? (Bilten br. 7)

Demokratski politički forum – debata " Može li Srbija bez nauke?", održana 28. juna 2016. godine u Beogradu

Fondacija Centar za demokratiju i Fridrih Ebert Fondacija organizovale su debatu "Može li Srbija bez nauke?" sa željom da alarmiraju javnost o kritičnom stanju u kome se nalazi srpska nauka. U svojstvu učesnika, pozvani su predstavnici naučih ustanova, relevantnih državnih institutcija i organizacija civilnog društva, kako bi došlo do uspostavljanja preko potrebnog dijaloga usmerenog na analizu mnogobrojnih problema i na nuđenje alternativa sadašnjem stanju i prilikama. Uvodnu reč dali su predsednik UO Fondacije Centar za demokratiju prof. dr Dragoljub Mićunović i direktor Instituta društvenih nauka dr Goran Bašić... 

NAJAVA DOGAĐAJA