• autor/i: prof. dr Maja Jandrić, Danilo Krivokapić

Profil radnika zaposlenih preko agencija za privremeno zapošljavanje

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo publikaciju u kojoj su prezentovani rezultati istraživanja „Profil radnika zaposlenih preko agencija za privremeno zapošljavanje“, koje je sproveo Centar za demokratiju, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. 

Istraživanje su sproveli prof. dr Maja Jandrić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Danilo Krivokapić iz Share fondacije, dok je recenziju uradio prof. dr Mario Reljanović sa Pravnog fakulteta Union. 

Cilj ovog istraživanja bila je analiza profila radnika zaposlenih preko agencija za privremeno zapošljavanje iz ugla stručne spreme, starosti, pola, regionalne zastupljenosti, profesija, oblasti u kojoj su zaposleni i drugih relevantnih faktora. Istraživanjem su obuhvaćeni samo radnici zaposleni preko registrovanih agencija za privremeno zapošljavanje; u istraživanje nisu uključeni radnici angažovani preko privrednih subjekata kojima ustupanje radnika nije glavna delatnost. 

Nadamo se da će podaci iz ovog istraživanja, u procesu donošenja Zakona o radu preko agencija za zapošljavanje, doprineti sveobuhvatnijem sagledavanju položaja radnika koji rade „na lizing“, a time i uređenju njihovih prava i obaveza u skladu sa evropskim propisima. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA