• autor/i: Sarita Bradaš

Analiza “Statistika i dostojanstven rad“

Analiza “Statistika i dostojanstven rad – Kritička analiza političkog tumačenja statistike rada“ autorke Sarite Bradaš

NAJAVA DOGAĐAJA