• autor/i: Sarita Bradaš

Politike zapošljavanja u Srbiji – podstrek (ne)dostojanstvenom radu

Politike zapošljavanja jedne zemlje, pored toga što predstavljaju program kreiranja poslova, treba da uključe, kako to navodi Međunarodna organizacija rada, i razmatranje niza socijalnih i ekonomskih pitanja i na taj način vrše uticaj, ne samo na oblasti rada i zapošljavanja, već i na sve druge delove ekonomije. Spajajući različite mere, programe i institucije politike zapošljavanja utiču na ponudu i tražnju za radom kao i na funkcionisanje tržišta rada. Pored toga, politike zapošljavanja treba da promovišu dostojanstven rad tako da kreiranje poslova bude usklađeno sa međunarodnim standardima rada, socijalnom zaštitom i osnovnim radnim pravima. (...) 

NAJAVA DOGAĐAJA