• autor/i: Sarita Bradaš, Ksenija Petovar, Gordana Savić

Žene na selu - od nevidljivosti do razvojnog potencijala

NAJAVA DOGAĐAJA