• autor/i: Ivan Vejvoda

Radna prava na agendi političkih partija

Analiza “Radna prava na agendi političkih partija” autora Ivana Vejvode iz Fondacije Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA