• autor/i: Ivan Sekulović

Analiza Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Analiza Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti autora Ivana Sekulovića

NAJAVA DOGAĐAJA