• autor/i: Sarita Bradaš, Luka Petrović

Protiv prekarnog rada - za dostojanstven rad (priručnik)

Priručnik za sindikalne predstavnike i aktiviste - vodič „Protiv prekarnog rada za dostojanstven rad“

NAJAVA DOGAĐAJA