Radna prava su naša prava (2019)

„Radna prava su naša prava“ je godišnja publikacija koju Fondacija Centar za demokratiju objavljuje u okviru Programa za zapošljavanje, radna prava i socijalnu inkluziju, a u skladu sa svojom misijom da ohrabruje i pokreće građane na izgradnju demokratskog i solidarnog društva, unapređuje ekonomska, socijalna i kulturna prava i bori se za odgovorne i efikasne institucije kroz istraživanje, obrazovanje i javni dijalog.

NAJAVA DOGAĐAJA