• autor/i: Nataša Vučković

Socijalna dimenzija procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji

RAD I SOCIJALNA PRAVDA

Novembar 2020.

Obrazovanje u Srbiji nije dovoljno pravično – u neravnopravnom položaju su deca iz nerazvijenih i seoskih sredina, siromašnih porodica i deca romske nacionalnosti. Zabrinjava opstajanje visoke stope ranog napuštanja školovanja (6,6%).

Ključni zakoni i mere donose se bez neophodnih konsultacija sa socijalnim partnerima, a u planu je donošenje novog zakona o radu, zakona o štrajku, zakona o socijalnoj zaštiti.

Siromaštvo i brojne posledice siromaštva glavni su problem srpskog društva: socijalna isključenost, produbljivanje nejednakosti, razlike u razvijenosti između urbanih i seoskih područja, siromaštvo dece, pristup zdravstvenoj zaštiti…

(Izvor: FES)

NAJAVA DOGAĐAJA