Preporuke: Iskorenjivanje siromaštva kao strateški prioritet broj jedan za Srbiju

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Mart 2021. 

U okviru Platforme za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“, Fondacija Centar za demokratiju objavila je predlog javne politike pod naslovom „Iskorenjivanje siromaštva kao strateški prioritet broj jedan za Srbiju“ čiji je cilj pružanje doprinosa formulisanju novog strateškog pristupa borbi protiv siromaštva u Republici Srbiji koji bi bio zasnovan na standardima Agende održivog razvoja Ujedinjenih nacija i EU. Međunarodni standardi koje Srbija može da iskoristi u ovom pogledu uključuju: siromaštvo kao višedimenzionalni fenomen, iskorenjivanje siromaštva kao cilj javnih politika, i njegovo zasnivanje na pristupu zasnovanom na ljudskim pravima. Stanje u Srbiji ukazuje na hitnu potrebu da se usvoji novi strateški dokument za iskorenjivanje siromaštva, nakon decenije od isteka primene Strategije za smanjenje siromaštva (SSS) i razočaravajućeg učinka primene Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). Pola miliona građana i građanki i dalje živi u apsolutnom siromaštvu i ne može da zadovolji osnovne životne potrebe. Istovremeno, četvrtina stanovništva Srbije živi u riziku od siromaštva. Zbog toga je hitno pristupiti evaluaciji primene SSS i ESRP, pokrenuti proces izrade novog strateškog dokumenta pod okriljem UN i usvojiti ga najkasnije do kraja 2021. godine. (…)

NAJAVA DOGAĐAJA