• autor/i: Dr Marija Babović

Izveštaj o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030 godine u Srbiji (2021)

Ciljevi održivog razvoja (COR) / Agenda 2030

Mart 2022. 

Autor: Dr Marija Babović

Praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG) definisanih Agendom za održivi razvoj do 2030. godine je važan preduslov razvoja i implementacije efektivnih razvojnih politika koje vode računa o celovito shvaćenom održivom razvoju i o tome da niko ne bude izostavljen iz razvojnih procesa. U ovom izveštaju, objavljenom u martu 2022. godine, napredak u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u Srbiji prati se u komparativnoj perspektivi, u poređenju sa EU-27 ka čijem članstvu Srbija teži i sa čijim bi normativnim okvirom, pa i razvojnim standardima Srbija trebalo da se usklađuje. Poređenje je sprovedeno i sa državama u regionu, zemljama kandidatima za članstvo u EU: Albanijom, Crnom Gorom i Severnom Makedonijom, prema mogućnostima koje dopušta dostupnost podataka.

Ovaj izveštaj je nastao na inicijativu projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030” koji podržavaju Vlade Nemačke i Švajcarske, a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, i nadovezuje se na prethodne inicijative koje su sprovedene u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku (RZS). 

Izvor: www.sdgs4all.rs

 

NAJAVA DOGAĐAJA