Instrument za uključivanje principa da niko ne bude izostavljen u zakonska i strateška dokumenta Republike Srbije

Septembar 2022.

Značaj ovog Instrumenta ogleda se u pružanju smernica donosiocima odluka u razumevanju i primeni pristupa zasnovanog na ljudskim pravima (Human Rights Base Approach, HRBA) i principa da niko ne bude izostavljen (Leaving No One Behind, LNOB) u budućim zakonskim, strateškim i planskim dokumentima Republike Srbije.

Instrument daje jasne smernice za imlementaciju principa da niko ne bude izostavljen u svim fazama kroz koje zakonski i strateški dokumenti prolaze. Time se obezbeđuje da i najugroženije i najviše isključene grupe budu prepoznate i uključene, posebno žene i devojčice iz tih grupa, koje su dosta često prepoznate kao naročito obespravljene zbog višestruke nejednakosti i diskriminacije.

Instrument je razvijen u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i pod vođstvom Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava Kancelarije stalnog koordinatora UN-a u Srbiji i Kancelarije Visokog komesara UN za ljudska prava i njene Surge inicijative.

Instrument je namenjen različitim akterima koji učestvuju u procesu izrade, usvajanja, implementacije i praćenja primene zakonskih i strateških dokumenata, a naročito donosiocima strateških i planskih dokumenata na svim nivoima; kao i svim ostalim akterima koji su na bilo koji način uključeni u izradu ovih dokumenata: nezavisnim institucijama; civilnom sektoru; ekspertima i akademskoj zajednici.

Izvor: https://serbia.un.org/sr/200842-instrument-za-ukljucivanje-principa-da-niko-ne-bude-izostavljen-u-zakonska-i-strateska

NAJAVA DOGAĐAJA