Dobra praksa korporacija u zaštiti radnika

Publikacija "Dobra praksa korporacija u zaštiti radnika" sastavni je deo kampanje SNAGA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI - Država, biznis i građani za ekonomska i socijalna prava.

Publikacija "Dobra praksa korporacija u zaštiti radnika" sastavni je deo kampanje SNAGA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI - Država, biznis i građani za ekonomska i socijalna prava. Ovu kampanju vodi Fond "CENTAR ZA DEMOKRATIJU" od marta 2007. godine u želji da skrene pažnju javnosti na alarmantnu situaciju u ovoj oblasti i da pozove sve relevantne državne i društvene aktere na obavezu poštovanja ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.

Kampanja koju smo pokrenuli usmerena je na vladu i lokalnu vlast, biznis sektor i civilno društvo, kao i na opštu javnost. Kampanjom promovišemo važnost poštovanja i zaštite ekonomskih i socijalnih prava, posebno prava u sferi rada i radnih odnosa, kao i njihov značaj za demokratski i prosperitetni društveni razvoj. Slično kampanji koju je u julu 2007. pokrenulo i Ministarstvo rada i socijalne politike, cilj nam je da posebno ukažemo na važnost unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu.

NAJAVA DOGAĐAJA