• autor/i: Zbornik radova

Primenom evropskih standarda do regionalnog razvoja Srbije (zbornik radova)

Evropski standardi u Srbiji

Fondacija Centar za demokratiju ima razvijenu izdavačku delatnost od svoga nastanka. Praktikujemo da u sklopu naših projekata ostavljamo i pisane tragove i proizvodimo materijal koji može obezbediti održivost rezultata i saznanja do kojih se dođe tokom realizacije projekata. Publikacija koja je pred vama nastala je u okviru projekta "Primena evropskih vrednosti i standarda u lokalnim zajednicama i regionalni razvoj" kao rezultat želje da se građanima putem stručnih tekstova približe pojedini aspekti evrointegracija Srbije. Ovo je naš skroman doprinos decentralizaciji Srbije, imajući na umu da ona, između ostalog, podrazumeva i decentralizaciju informacija i upoznavanje građana sa svim onim što može unaprediti kvalitet njihovog života, a do čega često mogu doći i sami, samo kada toga postanu svesni.

NAJAVA DOGAĐAJA