• Beograd

Predstavljanje publikacije Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu

Predstavljanje publikacije Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu

NAJAVA DOGAĐAJA