• Beograd

Debata „Siromaštvo u Srbiji“ (Dijalog u Centru, 17.10.2018)

Debata „Siromaštvo u Srbiji“ (Dijalog u Centru, 17.10.2018)

Debata „Siromaštvo u Srbiji“ održana je u sredu, 17. oktobra 2018. godine u Kongresnom centru hotela Envoy u Beogradu, kao deo programa „Dijalog u Centru“ koju Centar za demokratiju realizuje uz podršku Fridrih Ebert Fondacije.

NAJAVA DOGAĐAJA