• Beograd

Dijalog u Centru (106): Civilno društvo danas (21.11.2019)

Dijalog u Centru na temu „Civilno društvo danas: NVO ili GONGO, watchdog ili strateško partnerstvo, think-tank ili do-tank“ - snimak debate održane 21. novembra 2019. godine

NAJAVA DOGAĐAJA